La psiconeuroimmunoendocrinologia (PNIE) estudia la relació entre els diferents sistemes del nostre organisme (sistema nerviós, immune, endocrí) i la part psicològica de l’individu.

L’objectiu és millorar a la salut de la persona buscant la causa del desequilibri i no tractar només els símptomes.

Amb l’elaboració de pautes nutricionals individualitzades treballarem per millorar la salut buscant les causes dels desordres.