Política de privacitat

En compliment del disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (en endavant LOPD), AXIS informa a l’usuari/consumidor que totes les dades de caràcter personal que ens proporciona a través de la web són incorporades en un fitxer “Clients i/o Pacients”, creat i mantingut sota la responsabilitat de David Puertas.

Les dades de caràcter personal seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis oferts ví­a web.

AXIS garantitza la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquests són objecte de tractament en la mesura que té implantades les polí­tiques de tractament i mesures de seguretat a les que es refereix l’article 9 LOPD i que regula amb detall el Real Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD,. les polí­tiques de tractament i mesures de seguretat implantades a AXIS eviten l’alteració, pèrdua, tractament o us no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels serveis comercialitzats per AXIS, així­ com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, És totalment potestativa. No obstant, la negativa del pacient i/o client a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de realitzar el servei ofert per AXIS.

L’usuari podrà  exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancelació i en el seu cas, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions previstos a la LOPD. Per exercitar els drets, i qualsevol aclaració, podrà  contactar amb nosaltres a AXIS (Centre d’Osteopatia i Fisioteràpia), C/Castelló, 5, 08770 Sant Sadurní­ d’Anoia.

 En cas de modificació d’alguna de les dades que vostè ens faciliti, s’haurà de posar en contate amb AXIS per procedir a la seva actualització.